top of page
dreamstime_xxl_131912964.jpg

 CNTS-Solutions מתמחים במתן פתרונות מחשוב לחברות בתחום ה-SAAS, וכל זאת תוך מתן דגש על תחום אבטחת המידע בענן והתאמתם של שירותי המחשוב לגודל החברה ותחום הסקטור שבה היא פועלת.

אנו נדאג לחבר אתכם למערכות ה SAAS ולבצע אינטגרציה בין המערכות, לכם נשאר לקבל ממשק עבודה מאובטח.

אתם תקבלו מנהל IT שיידע לנהל לכם את כל תחום ה SAAS זה כולל את כל ה- תהליך הקליטה והעזיבה של העובד, ניהול כל המשתמשים והרישיונות – הסרת רישיונות של עובדים שעזבו, חידוש שנתי או שנתי מורחב וכל זאת תוך חיסכון בעלויות מיותרות ואחזקת רישיונות שלא לצורך.

bottom of page